Pazartesi - Cuma 09:00 - 19:00 +90 532 441 51 81 merhaba@aurakariyer.com.tr
Pazartesi - Cuma 09:00 - 19:00 +90 532 441 51 81 merhaba@aurakariyer.com.tr

eğitim

III. İstanbul Eğitim Konferansı “Mesleki ve Teknik Eğitimde Yeni Ufuklar” teması ile 10 Ekim 2023 Salı günü İstanbul Ticaret Odası (İTO) Eminönü Merkez Bina’da gerçekleştirildi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), İLKE Vakfı ve Eğitim Politikaları Araştırma Merkezi (EPAM) işbirliği ile düzenlenen konferansta; mesleki eğitimin yaygınlaştırılması, mevcut mesleki eğitim sisteminin sorunları ile yapılabilecek geliştirmeler, kamu kurum/kuruluşları ile özel sektör temsilcilerinin konu hakkında sağlayabileceği katkılar ve işbirliği yapılabilecek konulara değinildi.

Konferansa katılan değerli konuşmacıların paylaşımlarından notlarımıza yansıyanları kısaca aktarmak istiyoruz.

Konferansın açılış konuşmasını yapan İTO Yönetim Kurulu Üyesi Murat HAZIROĞLU; mesleki eğitimin yaygınlaştırılması konusundan yola çıkarak “herkesin bir mesleği olmalı” dedi ve mesleki eğitim alan kişilerin istihdam edilebilirliğinin önemini vurguladı. Anadolu’nun kadim geleneği olan Ahilik’e değinerek meslek ve iş ahlakı konusunda geçmişten getirdiğimiz birikimin önemine dile getirdi. Ayrıca İstanbul Ticaret Odası’nın mesleki eğitim ve gelişime yönelik 1929’da attığı ilk adımdan günümüze gelen kadar sürdürülen kapsamlı çalışmalar hakkında bilgiler paylaştı.

Avrupa Eğitim Vakfı/AB Ajansı Kıdemli İnsan Sermayesi Geliştirme Uzmanı Lida KITA; konuşmasında çalışma temelli öğrenmenin yaygınlaştırılmasında özel sektörün rolüne değinerek ülkemizde yürütülmekte olan projelere dair bilgiler aktardı. Söz konusu projelerde ülkemizin katettiği mesafeye de değinen Lida KITA özellikle yetkililerimizin her zaman iş birliğine açık olan yaklaşımına teşekkür etti.

Avrupa Eğitim Vakfı/AB Ajansı Politika Tavsiyesi ve AB Programlama Birimi Başkanı Georgios ZISIMOS; yaşam boyu öğrenmenin önemine değinerek başladığı konuşmasında beşeri sermaye gelişiminin önemini vurgularken dünya genelinde iş birliği yaptıkları kuruluş/organizasyonlar hakkında da bilgiler verdi. Mesleki Mükemmeliyet Merkezleri’ne de değindiği konuşmasında en dikkat çeken başlık ise mesleki mükemmeliyet konusunda uluslararası işbirliğinin sürdürülebilir kılınması oldu.

“Mesleki ve Teknik Eğitimde İstihdam, Sektörler ve İş Piyasası” başlıklı oturumda konuşan Murat HAZIROĞLU; İTO bünyesinde yürütülen mesleki gelişim programları hakkında bilgiler vererek “Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi” bünyesinde yürütülen faaliyetleri paylaştı. SoftITo Yazılım Bilişim Akademisi’nin kuruluşu, adayların seçimi, eğitim süreci ve programı tamamlayan adayların portfolyolarının oluşturularak işe yerleşme sürecini ile ortaya çıkan başarı hikayesini anlattı. Mesleki yeterlilikte dokümantasyon süreci, iş etiği ve sürdürülebilirlik konuşmasında değindiği diğer konu başlıklarıydı.

Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulu ve Kurum Başkanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İLHAN; 12. Kalkınma Planı ve OVP’a atıfta bulunarak başladığı konuşmasında, uluslararası etik değerlerden yola çıkarak Ahilik geleneğimizin ve sahip olduğumuz ahlaki değerlerin hatırlanması gerektiğini belirtti. Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun temel amacını “nitelikli ve belgeli insan kaynağını sağlamak” olarak kısaca ifade ettiği konuşmasını “Ulusal Yeterlilik Sistemi” hakkındaki detaylı sunum ile sürdürdü. Ulusal Meslek Standardı ve Yeterliliklerin Güncellenme Süreci, Sektör Komiteleri ve Mesleki Yeterlilik Sınavları bilgi verdiği konu başlıkları arasında yer aldı. Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi ile Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi kapsamında Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından üstlenilen görevlere dair açıklamalar yaptı.

Konferansın son oturumunda Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Eğitim ve Öğretim Sektörü Yöneticisi Prof. Dr. Mustafa BALCI ile Yüksek Öğretim Kalite Kurulu Kurul Üyesi Prof. Dr. Feyza ARICIOĞLU konuşmalarında ülkemizdeki mesleki eğitim ve öğretimi; öğretmen eğitimi ile kalite ve akreditasyon süreçleri açısından ele aldılar.

Hazırlayan: Murat BABADALI