Pazartesi - Cuma 09:00 - 19:00 +90 532 441 51 81 merhaba@aurakariyer.com.tr
Pazartesi - Cuma 09:00 - 19:00 +90 532 441 51 81 merhaba@aurakariyer.com.tr

uzaktan çalışanİş gücünün farklı konumlarda yer aldığı, uzaktan çalışan ekiplerden oluşan organizasyonlarda etkili bir yönetimi sergilemenin çeşitli zorluklarından söz edilebilir.

Örneğin bu tip bir organizasyonun içindeki yöneticiler yerleşik ofiste çalışan diğer mevkidaşlarına oranla ekip üyeleri ile çok daha az birebir vakit geçirebiliyor. Bununla birlikte söz konusu yöneticiler ekip üyelerinin başarılı olmasını sağlayan, ekip performansının ve iş tatmininin artmasına ve genel başarıya yol açan bir çalışma ortamını yaratabilirler.

Özellikle uzaktan çalışacak yöneticilerin işe alımına dair yürütülen süreçlerde İnsan Kaynakları ekiplerinin odağında güçlü iletişim becerileri, duygusal zeka ve kişisel farkındalığa sahip adaylar değerlendirmelerde ön planda olmalıdır. Ayrıca mevcut organizasyon içerisinde yer alan uzaktan çalışan ekip yöneticilerinin de eğitimlerle desteklenerek gelişimlerinin sağlanması da önem arz etmektedir.

Uzaktan çalışan ekiplerin yöneticilerinin, nasıl daha başarılı bir şekilde ekiplerini yöneterek, güçlü ve yetkin bir çalışma kültürünü oluşturabileceklerinin ardında yatan bazı becerilerden söz edilebilir.

Bu becerileri kısaca şöyle sıralayabiliriz;

1-) Empati

Empati, uzaktan çalışan yöneticilerin başarılı olmak için ihtiyaç duyacağı en önemli beceridir.

Her ekip üyesinin iş performansını etkileyebilecek benzersiz ihtiyaçları ve koşulları olduğunu anlamak önemlidir. Uzaktan çalışan ekip üyeleri zaman zaman kendilerini izole edilmiş veya ekipten kopmuş bir şekilde hissedebilirler. Bu durum onların üretkenliklerini ve morallarini doğrudan etkileyebilir.

Empati kurabilen bir yönetici ise aktif bir şekilde dinleyerek ve ekip üyesinin davranışını anlamaya çalışarak söz konusu duyguların hafifletilmesine yardımcı olabilir. Böylece gösterdiği ilgi ve sunduğu destek ile moralin yükselmesine ve iş tatmininin artışına katkıda bulunabilir.

Aynı zamanda empati, yöneticiler ve ekip üyeleri arasında etkili iletişim ve işbirliği için gerekli olan güven ve uyumun geliştirilmesine de yardımcı olur.

Sonuç olarak, empatik davranış sergileyen uzaktan ekip yöneticileri daha olumlu ve üretken bir çalışma ortamı yaratarak daha yüksek iş memnuniyetine, çalışanların elde tutulmasına ve ekibin genel başarısına katkıda bulunurlar.

Empati, ekip içerisinde yaşanılan çeşitli zorlukların üstesinden gelmek için paha biçilmez bir araç olabilir.

2-) Öz Farkındalık

Uzaktan çalışan bir ekibi yönetirken, mekan kaynaklı ve gözlemlenebilir ipuçlarından söz etmek mümkün olmadığından ekip üyelerinin ruh halini veya moralini anlayabilmek tahmin edilenden zor olabilir.

Kendini tanıyan, güçlü ve zayıf yönlerinin farkında olan bir yönetici tüm bunların ekibini nasıl etkilediğinin ve değişik durumlara nasıl tepki verdiğinin bilincindedir.

Uzaktan çalışan yöneticiler, öz farkındalıklarını geliştirerek ekiplerinin performansını olumsuz etkileyebilecek her türlü iletişim sorununu, önyargıyı veya kör noktayı tespit edebilir. Yönetim tarzlarını ekibin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde ayarlayabilir, zor durumlarda ekip üyeleri ile empati kurabilir ve gerektiğinde destek sunabilirler.

Yüksek düzeyde kişisel farkındalığa sahip uzaktan çalışan yöneticiler, stres ve iş baskısı ile baş etme konusunda daha donanımlıdır ve sergiledikleri yaklaşım zor durumlarda sakin ve soğukkanlı kalmalarına olanak tanır.

Sonuç olarak öz farkındalık, uzaktan çalışan yöneticilerin daha güçlü ilişkiler kurmasına, güveni artırmasına ve ekip üyeleri için olumlu bir çalışma ortamı yaratmasına yardımcı olur.

3-) Hizmetkar Liderlik

Hizmetkar Liderlik, ekip üyelerinin ihtiyaçlarını ön planda tutan, onları büyümeleri ve başarılı olmaları için güçlendiren bir liderlik felsefesidir. Hizmetkar liderler kaynak, rehberlik ve mentorluk sağlayarak ekip üyelerini desteklemeyi amaçlar. Ekiplerinin çalışmalarını mikro düzeyde yönetmek veya yönlendirmek yerine engelleri ortadan kaldırmaya odaklanırlar.

Uzaktan çalışan ekipler genellikle daha fazla özerkliğe ihtiyaç duyar ve hizmetkar liderlik yaklaşımı, ekip üyelerinin işlerinin sorumluluğunu üstlenmelerine ve bunu yaparken desteklendiklerini hissetmelerine olanak tanır. Uzaktan çalışan yöneticiler, ekiplerinin ihtiyaçlarına öncelik vererek büyümeyi ve yaratıcılığı teşvik eden pozitif ve üretken bir çalışma ortamı yaratabilirler.

4-) Detaylı İletişim

İletişimin asenkron olarak gerçekleştiği veya birebir iletişim için gereken zamanın sınırlı olduğu hallerde, ekip üyeleri tarafından kolayca anlaşılabilecek net ve detaylı talimatlar veya geri bildirim gerekir.

Aktarılan detaylar, ekip üyelerinin görevleri doğru ve verimli bir şekilde tamamlamak için ihtiyaç duydukları bütün bilgilere sahip olmalarını sağlamaya yardımcı olur.

Özellikle vurgulamak gerekirse, net ve detaylı iletişim, ekip üyelerinin kendilerinden ne beklendiğini hızlı bir şekilde anlamalarına olanak tanır, bu da zamandan tasarruf sağlayabilir ve iletişim kaynaklı yanlışları önleyebilir. Ayrıca beklentilerin ve sorumlulukların açık bir şekilde anlaşılmasını sağlayarak hesap verebilirliği de teşvik eder.

Ekip üyelerinin aynı fikirde olmasını sağlamaya yardımcı olur.

Uzaktan çalışan ekipleri yönetmek zor olabilir. Ancak doğru beceriler ve kullanılacak araçlarla, yöneticilerinizin ve ekiplerinin ofis tabanlı bir ekibin kapasitesinin üzerinde ve ötesinde çalışmasına olanak tanıyabilirsiniz.

İnsan Kaynakları İşe Alım süreçlerinizin tasarımı konusunda size özel olarak sunacağımız çözümler için bize ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Bu makale “How to manage a remote workforce: A guide for People leaders everywhere” başlıklı çalışma esas alınarak hazırlanmıştır.