Pazartesi - Cuma 09:00 - 19:00 +90 532 441 51 81 merhaba@aurakariyer.com.tr
Pazartesi - Cuma 09:00 - 19:00 +90 532 441 51 81 merhaba@aurakariyer.com.tr

“Toplum 5.0 (İnsan Merkezli Toplum)” – İstanbul İnsan Kaynakları Forumu 2023’den Notlarımıza Yansıyanlar

“Toplum 5.0 (İnsan Merkezli Toplum)”

İstanbul İnsan Kaynakları Forumu 2023’den Notlarımıza Yansıyanlar

T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen “İstanbul İnsan Kaynakları Forumu” Toplum 5.0 (İnsan Merkezli Toplum) teması ile 15 Aralık 2023 tarihinde İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Kamu kuruluşları ve çeşitli kademelerdeki eğitim kurumları ile özel sektörde çalışan insan kaynakları profesyonellerini bir araya getiren forumun gündemine damgasını vuran kavramın tek kelime ile “Yetenek” olduğunu belirtebiliriz.

13 oturumun gerçekleştirildiği, ilgi ve katılımın yoğun olduğu İstanbul İnsan Kaynakları Forumu’nun ana salonu olarak ifade edebileceğimiz Üsküdar Salonu’nda takip ettiğimiz oturumlarda aldığımız notları paylaşmak istiyoruz.

insan kaynakları

İstanbul İnsan Kaynakları Forumu açılış töreninde konuşma yapan Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim ATAY 2023 yılı içerisinde gerçekleştirdikleri çalışma ve faaliyetler hakkında bilgilere değindi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet YILMAZ‘ın ana salona teşrifleri ve gerçekleştirdikleri açılış konuşmasının ardından çeşitli kategorilerde ödüle layık görülen kamu ve özel sektör temsilcileri ile başarılı öğrencilere plaketleri takdim edildi. Açılış töreninin tamamlanmasının ardından oturumlara geçildi.

Savunma Sanayi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hakan KARATAŞ‘ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen “Savunma Sanayii’nde Yetenek Yönetimi” başlıklı oturuma Muhammed Ali IŞIK (ASELSAN İnsan Kaynakları Direktörü), Oğuzhan COŞKUNYÜREK (HAVELSAN İnsan Kaynakları Direktörü), Selin TAMER (ROKETSAN İnsan Kaynakları ve Akademi Direktörü), Yakup ARSLAN (STM Genel Müdür Yardımcısı), Yeliz ÇETİNKAYA (TEI İnsan Kaynakları ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı) ve Dr. Sinan BİNBİR (TUSAŞ İnsan Kaynakları Başkanı) konuşmacı olarak katıldı.

Savunma sanayimizin “en kıymetlileri” olarak nitelendirebileceğimiz bu firmalarda yürütülen yetenek kazanımı ve yetenek tutundurma çalışmalarından örneklere yer verilen oturumda ASELSAN’ın MTAL, A Yetenek Programı, Next Big Move to Türkiye Projesi; TUSAŞ’ın Hürkuş, Hezarfen ve Demirağ Projeleri, SKY Discover-SKY Experience-SKY Global-SKY Global Türk isimli staj programları, Lift Up/Lift Up+/Lift Up++/Hangar Kampüs isimli Arge ve İnovasyon Programları; ROKETSAN’ın mtRS Yönetici Yetiştirme Programı; STM Yetkinlikler ve Gelişim Faaliyetleri; HAVELSAN’ın Yeteneği Elde Tutma ve Tutundurma Uygulamaları ve TEI’nin yeteneği keşfetme-kazanma-elde tutmaya yönelik stratejileri hakkındaki bilgilere yer verildi. Yeliz ÇETİNKAYA‘nın “…çalışanını elde tutamıyorsan da mutlu ayrıl.” cümlesi notlarımızdaki yerini de aldı.

“GLOBAL TURKS par EXCELLENCE: Yeni Yüzyılda Global Türkler” başlıklı oturum Ayşegül DİCLE AYDIN‘ın (ADA Liderlik Danışmanlığı, Kurucu ve Yönetici Ortak & Global Turks par Excellence Projesi Lideri) moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Hakan IRGIT (SOCAR Türkiye Dijital Dönüşüm ve Bilgi Direktörü), Saniye GÜLSER CORAT (NOBIASAI Kurucusu) ve Tankut TURNAOĞLU‘nun (AmCham Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı & Procter & Gamble Türkiye, Kafkasya & Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı) konuşmacı olduğu oturum projenin tanıtım filminin gösterimi ile başladı.

Saniye GÜLSER CORAT konuşmasında çok boyutlu ve hayat boyu devam eden (sürdürülebilir) eğitimin önemini vurgularken, “cultural plurency” kavramı çerçevesinde çalışılan ortamdaki kültürel dili anlamanın ve çok kültürlü/çok disiplinli ekiplerle çalışmanın önemine değindi. Kendisini başarılı kıldığını düşündüğü ve gençlere tavsiye edebileceği 3 şeye yönelik soruyu; bir amaçla yola çıkmak yani her zaman kendinden daha yukarıda ve kendi çıkarları ötesinde bir amaç ortaya koyabilmek, kişisel çıkarları dışında başkalarına yardımcı olmak, saygılı olmak ve prensip sahibi olabilmek şeklinde cevaplandırdı. Bir marka veya isim olmaktan ziyade prensip sahibi olmanın anlamını ve önemini vurguladı.

Finansal değerlendirme becerisine sahip olmak, bir işi olması gerektiği gibi yapabilmek gerekliliği, gidilen ülkeye ve şartlarına entegre olabilmenin önemi, 3C olarak nitelendirdiği Competence-Confidence-Collaboration yani yetkinlik-öz güven ve işbirliği kavramları, kişisel gelişim, tutku ile çalışmak, bireyin kendisini ve ülkesini tanıtması ile networking ve ilişki yönetiminin önemi Hakan IRGIT‘ın üzerinde durduğu konular arasındaydı.

Tankut TURNAOĞLU ise görev yaptığı çok uluslu şirketlerde Türklerin hangi nitelikleri ile ön plana çıkarak başarılı oldularını çeşitli örneklerle paylaştı. Bizleri güçlü kılan özelliklerin başında yılmazlık, şartlara uyum sağlayabilme, yüksek duygusal zeka kapasitesi, farklı kültürlerden olan kişilerle daha kolay iletişim kurarak birlikte çalışabilme becerisinin geldiğini aktardı. Hızlı olmak, sonuç odaklı olmak, esnek olmak ve kısa vadede problem çözebilmek gibi güçlü yönlerimizin uzun vadede bizlerin zayıf noktaları haline gelebileceğini belirten Tankut TURNAOĞLU çok uluslu işletmelerde çalışan Türklerin cam tavan ile karşılaşmaması için dikkate almaları gereken hususlara değindi. Planlama, Sistemli Düşünme ve Dizayn Düşüncesi özellikle vurguladığı kavramlar olarak notlarımıza yansıdı.

Oturumun moderatörü Ayşegül DİCLE AYDIN‘ın uluslararası iş platformlarında Türklerin kendilerini daha fazla öne çıkarmaları gerektiğine dair açıklamaları da notlarımıza yansıyan konu başlıkları arasındaki yerini aldı.

Günün kapanış oturumundan birisi olan “Erken Dönem Kariyer Rehberliği” başlıklı oturum Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Eğitim ve Geliştirme Dairesi Başkanı Dr. Savaş CEYLAN‘ın moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Dr. Jean–Jacques RUPPERT (Board member of the International Association for Educational and Vocational Guidance – IAEVG), Dr. Varol DUR (İŞKUR Genel Müdür Yardımcısı) ve Prof. Dr. Diğdem Müge SİYEZ (Dokuz Eylül Üniversitesi Kariyer Merkezi Müdürü) oturuma konuşmacı olarak katıldılar.

Dr. Jean–Jacques RUPPERT konuşmasında erken dönem kariyer planlaması için başlangıcın aslında anaokulu ve ilkokul döneminde yapılması gerektiğini belirterek, çocuklarımızın günümüzün koşullarında çalışmanın ve bir kişinin istihdam edilmesinin ne kadar önemli olduğunu tam olarak anlayamadıklarını ifade etti. Meslek seçimini “modern bir lüks” olarak ifade ederek sürdürdüğü konuşmasında 100 yıl önce ailedeki işlerin çocuklara devredildiğini ve meslek seçimi gibi bir hususun adının anılmadığını aktardı. Bugün meslek seçimi konusunda çocuklara ve ebeveynlere sorulması gereken soruları örneklendirerek; “Çocuklarınıza annen/baban ne iş yapıyor diye bir sorun bakalım? Onların yaptığı işi neden yapmak istersin veya neden yapmak istemezsin? Çocuklarınız hangi meslekler hakkında bilgi sahibi? Bu bilgileri nereden öğrenmişler? Ebeveynler olarak çocuğunuzun hangi işi yapmasını istiyorsunuz? Ve bunu neden istiyorsunuz?” şeklindeki soru ve açıklamaları ile konuşmasına devam etti. Üzerinde önemle durduğu bir diğer konu ise yakın gelecekte bazı mesleklerde ve iş kollarındaki kalifiye olmayan çalışanların mevcut statülerini kaybedeceği ve yapay zekanın gelişimine bağlı olarak çalışma dünyasında yaşanacaklar oldu. Günümüzde zanaatkarlığın diğer iş ve meslekler kadar öneminin kalmamasının sonuçları ile söz konusu çalışma alanlarına dair ortaya çıkan büyük verinin kimin nasıl saklanıp değerlendirileceği de üzerinde durulan bir başka konu başlığı oldu. Lüksemburg özelinde ise sosyal uyum, dil bilgisinin önemi ve eğitim sistemine dair açıklamalarda bulundu.

Dr. Varol DUR İŞKUR hakkındaki tanıtıcı kısa bilgileri aktardığı konuşmasında kurumun ilksel görevinin işçiyi iş ile işvereni de işçiler ile buluşturmak olduğunu ifade etti. Son bir yıllık süreçte 1 milyondan fazla kişinin işe yerleştirildiğini belirterek kurum tarafından gerçekleştirilen işbaşı eğitim programları ile yürütülen işsizlik sigortası uygulamasına değindi. İş ve Meslek Danışmanlığı kapsamında farklı kategorilerdeki adaylara/öğrencilere yönelik sürdürülen rehberlik ve İş Kulübü faaliyetleri hakkında açıklamalarda bulundu.
İŞKUR bünyesinde yapay zeka destekli bir araç (30’dan fazla değişkenin birleştirilerek oluşturulan ve 27 tekil girdinin kullanıldığı) ile yürütülen ve yaklaşık 300000 kişinin dahil olduğu profilleme çalışması hakkında bilgiler paylaştı. Geliştirilen sistem ile bir kişinin 6 ay içerisinde iş bulamama riski gibi konularda değerlendirmeler yapılabiliyor.

Prof. Dr. Diğdem Müge SİYEZ konuşmasında üniversitelerdeki kariyer merkezlerinin gençlere kariyer konusundaki farkındalığın kazandırılması ve bu konuda doğru kararlar verilebilmesi ile iş yaşamına uyumlanmaya katkı sağlayacak transfer edilebilir becerilerin geliştirilmesinde oynadığı kilit role ve önemine değindi. Üniversitelerde seçmeli veya zorunlu olarak okutulan Kariyer Planlama Dersinin başlatılmasının öncelikle öğrencilerin kendilerini tanımasına vesile olduğundan söz etti. Öğrencilerin kendilerini tanıyarak yola nasıl devam edecekleri konusunda söz konusu dersin önemli bir kazanım sağladığını ifade etti. Kariyer Merkezlerinin üniversitelerde Ulusal Staj Programı’nın yürütülmesi açısından belirleyici bir noktada olduğunu da vurguladı. İŞKUR’un üniversitelerle olan bağından söz ederek bu yıl daha sistematik hale gelen İş ve Meslek Danışmanlığı uygulamalarının yürütülmesinden söz etti. Üniversitelerinde yürütmekte oldukları ve TÜBİTAK destekli olan okul psikolojik danışmanlarının kariyer psikolojik danışmanlığı yeterliliğini artırmaya yönelik proje hakkında bilgiler verdi.

Beci WARD‘ın özel olarak hazırladığı illüstrasyon İstanbul İnsan Kaynakları Forumu’na renk kattı.

Murat Babadalı